AS obrt
HLD «JELEN» LIPIK

Javna obavijest

03.04.2018. 07:51 | 796 pregleda | PROMO

HLD Jelen Lipik na osnovu obaveza koje proizlaze iz čl. 75 – 85 Zakona o lovstvu, NN 140/05, donosi godišnji plan zaštite i sprečavanje šteta koju čini divljač na usjevima u zahvatu lovišta kojim društvo gospodari, te sukladno tomu donosi ovu javnu obavijest.

Štete na usjevima korisnika poljoprivrednog zemljišta s obzirom na poljoprivrednu sezonu dijele se na štete:

 1. po vrstama divljači
 2. po vrstama šteta
 3. poljoprivrednim kulturama

Mjere za sprečavanje i mjere zaštite od nastanka šteta opisane ovim godišnjim planom obavezno poduzimaju korisnici zemljišta i lovačko društvo.

Mjere koje poduzimaju korisnici zemljišta i lovačko društvo:

 • izrada i uporaba zaštitnih mehaničkih, električnih i kemijskih sredstava po uputama lovačkog društva;
 • javna obavijest korisnicima zemljišta o primjeni plana sprečavanja i zaštite usjeva na poljoprivrednim površinama uz naznaku obaveza korisnika zemljišta da podnesu zahtjev lovačkom društvu za izdavanjem sredstva zaštite;
 • pravovremena besplatna raspodjela sredstava zaštite korisnicima zemljišta;
 • podjela zadataka i mjera sprečavanja nastanka šteta koju čine korisnici i lovačko društvo u suradnji uz podjelu rada.

Korisnici zemljišta imaju prava i dužnosti:

 • poduzimati mjere fizičke zaštite čuvanja usjeva u vrijeme kada to ne čini lovačko društvo i omogućiti nesmetanu primjenu mjera fizičke zaštite koju čini lovoovlaštenik u zahvatu njegovog poljoprivrednog zemljišta;
 • podnijeti pismeni zahtjev lovoovlašteniku za izdavanjem sredstva zaštite i uputa za primjenu sredstava i u skladu s uputama redovito postavljati mehanička i kemijska sredstva zaštite koja odredi lovačko društvo;
 • očistiti i obavezno redovito vršiti košenje i uklanjanje divljih nasada najmanje 5 metara oko ugrožene poljoprivredne parcele;
 • omogućiti lovoovlašteniku u skladu s javnom obavijesti upućenoj korisnicima zemljišta nesmetano čuvanje usjeva u skladu s obavljenim terminskim planom lova u vrijeme primjene zaštite i sprečavanje nastanka šteta od određene vrste divljači;
 • omogućiti nesmetan pristup vozilima i osobama kod primjene mjera zaštite usjeva koje čini lovačko društvo i omogućiti postavljanje pokretnih naprava u zahvatu ugroženog poljoprivrednog zemljišta;
 • postavljanje i aktiviranje zvučnih i svjetlosnih naprava, ograda i električnih pastira, paljenje vatre i osvjetljavanje, postavljanje plašila s napravama za emitiranje zvučnih signala i dr.
 • o vlastitom trošku postaviti trajnu ogradu odgovarajuće visine i gustoće na svim višegodišnjim nasadima a sukladno zakonu.
 • Prije početka sjetve prijaviti vrstu i površinu usjeva i priložiti presliku vlasničkog lista ili ugovora o zakupu tajniku lovoovlaštenika Ivanu Lukiću na broj 098 505 770.

Lovoovlaštenik prava lova ima prava i dužnosti:

 • fizičko čuvanje ugroženih usjeva u dnevnom vremenu do zalaska sunca i u ranim jutarnjim satima a u skladu sa zakonom, planiranje lova određene vrste divljači u skladu sa sezonom lova i lovostajom u vrijeme kada se poduzimaju mjere zaštite usjeva;
 • nabava i davanje korisnicima zemljišta mehanička i kemijska sredstva zaštite i električne naprava za odbijanje određene vrste divljači od usjeva na zemljištu;
 • lovačko društvo ne smije pristupiti usjevima do 300 metara od kuća, temeljem toga ne čuva okućnice.

Ukoliko i pored zajedničkih mjera za sprečavanje i zaštitu od nastanka šteta od određene vrste divljači na usjevima i ako mjere zaštite nisu uspješne i gospodarski opravdane, a divljač u određenim agrotehničkim uvjetima i sezoni učini nerazmjerno veliku štetu na usjevima, korisnik zemljišta je obavezan podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva za donošeno rješenja o smanjenju brojnog stanja određene vrste divljači.

Ukoliko korisnik zemljišta – oštećenik nije sam ili u suradnji s lovačkim društvom poduzimao mjere zaštite ili nije dopustio poduzimanje mjera zaštite oštećenik će sam snositi rizik nastanka šteta zbog nepoduzimanja mjera.

Ovaj plan mjera za sprečavanje i suzbijanje nastanka šteta na usjevima počinje se primjenjivati sukladno sezoni za pojedine usjeve koji su ugroženi od strane divljači, a završava po isteku agrotehničkih rokova za ubiranje pojedinih usjeva poslije koji rokova lovačko društvo ne odgovara za štetu na usjevima.

Protiv korisnika poljoprivrednog zemljišta koji onemogućuju lovačkom društvu u provođenju mjera sprečavanja i zaštite usjeva na ugroženom poljoprivrednom zemljištu, i koji ne čuvaju svoje usjeve, lovačko društvo će u skladu s odredbama Zakona o lovstvu pokrenuti prekršajni postupak.

 

Lipik, 01.03.2018. godine                                                Predsjednik

                                                                                                       Aleksandar Terer