LIRA okomiti
LIPIK test
Radio Daruvar 2
ŠAHOVSKI KLUB PAKRAC - LIPIK

Unatoč otežanim uvjetima rada proteklu godinu su obilježili brojni uspjesi

15.01.2022. 21:16 | 872 pregleda | Vijesti

Redovita godišnja skupština Šahovskog kluba Pakrac-Lipik održana je u subotu 15. siječnja u klupskim prostorijama koje se nalaze unutar zgrade koja je brojnim generacijama pakračkih osnovnoškolaca poznata kao "stara" Osnovna škola.

Piše:
Matija Kulhavi

 

 

Na samom početku, predsjednik Kluba Zlatko Ivanić pozdravio je okupljene članove kojima je potom referirao Izvješće o radu Šahovskog kluba tijekom protekle godine.

Tako je istaknuto da su zadani ciljevi i aktivnosti Kluba u 2021. godini uglavnom uspješno ispunjeni. Osigurani su administrativni i financijski uvjeti za registraciju Kluba i članova, a održana je i suradnja s Hrvatskim šahovskim savezom, kao i sa županijskim savezom te jedinicama lokalne samouprave. Klub je nastavio s takmičenjem seniora u III HŠL Istok (skupina C) i plasirao se na 3. mjesto u skupini od 10 klubova. Zbog pošasti nazvane koronavirus nažalost nisu sudjelovali u II Kadetskoj ligi Slavonije i Baranje. Dva člana Kluba, Boris Risek i Milan Tomašević u Vinkovcima su uspješno završili dvodnevni seminar za županijske suce čime je Klub dobio dvojicu sudaca višeg ranga.

Uspješno održana Škola Šaha na Bazenima Lipik

U suradnji s Turističkom zajednicom grada Lipika ljetos je na lipičkim bazenima uspješno održana Škola šaha, a povratne informacije potvrđuju kako su takvi događaji zanimljivi i potrebni te se trebaju češće održavati. Suradnja s osnovnim školama na području Lipika i Pakraca s ciljem provedbe programa „Šah u škole“ nije se odvijala prema prvotnim očekivanjima. Jedan od bitnih razloga ovog podbačaja upravo je pandemija te će se program pokušati unaprijediti u narednom periodu. Međutim, unatoč pandemiji, u Lipiku je održan Memorijalni turnir Andrija Jurković na kojem je sudjelovalo četrdesetak šahista iz susjednih gradova i županija.

I u sljedećoj godini članovi Šahovskog kluba Pakrac-Lipik će nastaviti s provođenjem sličnih aktivnosti, poput sudjelovanja na javnim manifestacijama u cilju demonstracije šahovske igre i u cilju prikupljanja novih članova, kao i organizacije turnira na području Lipika i Pakraca.

Financijski izvještaj za 2021. godinu predstavio je blagajnik Boris Risek. Tako su prihodi Šahovskog kluba Pakrac-Lipik u protekloj godini iznosili 24.319,64 kune, dok su rashodi bili 17.350,82 kuna pa je saldo na dan 31.12.2021. iznosio 6.968,82 kuna. Gospodin Risek je pri tome predstavio i srodan financijski plan za sljedeću godinu koji predviđa očekivanih 28 tisuća kuna, a trebao bi Klubu osigurati nesmetano odvijanje planiranih aktivnosti.


LIRA ispod članka