LIPIK test
Delfin
Ostanidoma1

Toplice Lipik: predstavljeno troje novih subspecijalista

27.06.2019. 08:42 | 2230 pregleda | Vijesti

U konferencijskoj dvorani upravne zgrade u srijedu, 26. lipnja, predstavljeno je troje novih subspecijalista lipičke Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju/Toplica Lipik. Radi se o dvoje liječnika koji su stekli status specijaliste iz uže specijalizacije iz neuromuskularnih bolesti: prim. Merisandi Časar Rovazdi, spec. neurologije, subspec. neuromuskularnih bolesti i prim. Viktoru Vidoviću, spec. neurologije, subspec. neuromuskularnih bolesti te Kristini Dumančić, spec. fiz. med. i reh. - reumatologu koja je stekla status užeg specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i reumatologije.

Piše:
Matija Kulhavi

Danas je svima jasno, ne samo u zdravstvenom sustavu, nego i u svim drugim djelatnostima, to da formalno obrazovanje ne završava fakultetom, srednjom ili višom školom nego da je nužno trajno, kontinuirano educiranje, usavršavanje i napredovanje unutar svoje struke. Kad su Toplice Lipik u pitanju, u prvom se redu to odnosi na zdravstveno osoblje i to je nešto što je odavno prepoznato.“ , rekao je ravnatelj Toplica Lipik Darko Kelemen naglasivši kako su uvijek poticali i pomagali sve zdravstvene radnike na dodatnu edukaciju. „Naravno da je na našim zdravstvenim radnicima, odnosno liječnicima bio najveći teret jer oni su ti koji su došli do te razine, spreme ili titule koju danas nose.“, istaknuo je Kelemen te podsjetio kako Toplice Lipik, kao jedna mala ustanova s deset liječnika imaju jednog doktora znanosti, četiri subspecijalista i tri primarijusa, dok je četvrti nedavno otišao u mirovinu. „Sve to dovoljno govori o ovom našem opredjeljenju, koje je zapravo usmjereno kvaliteti usluge, kvaliteti liječenja, dakle na korist pacijentima, a to je u konačnici naša nužda i naša potreba, kao i potreba svakog pojedinca da od sebe, kroz cijeli život, izvlači sve više te se razvija i napreduje.“, napomenuo je ravnatelj.

Tako su status specijaliste iz uže specijalizacije iz neuromuskularnih bolesti stekli prim. Merisanda Časar Rovazdi, spec. neurologije, subspec. neuromuskularnih bolesti i prim. Viktor Vidović, spec. neurologije, subspec. neuromuskularnih bolesti, dok je za status užeg specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije te reumatologije ispite položila Kristina Dumančić, spec. fiz. med. i reh. – reumatolog.

Prim. Merisanda Časar Rovazdi je u Toplicama Lipik zaposlena od 1997. godine, dok je 2003. položila specijalistički ispit iz neurologije, a 2006. godine poslijediplomski tečaj iz kliničke elektromioneurografije (EMNG). Radi kao voditelj odjela za rehabilitaciju teško pokretnih i nepokretnih pacijenata nakon cerebrovaskularnog inzulta, oboljelih od multiple skleroze i drugih neuroloških bolesti, a status specijalista uže specijalnosti iz neuromuskularnih bolesti priznat joj je na osnovu dugogodišnjeg rada s pacijentima oboljelim od neuromuskularnih bolesti kroz neurološku ambulantu i EMNG laboratorij, isto kao prim. Viktoru Vidoviću, koji je kao i ona izlagao na međunarodnim i domaćim simpozijima i kongresima s temama iz  područja neuromuskularnih bolesti, a objavili su i više stručnih i znanstvenih radova iz tog područja. Prim. Viktor  Vidović je, poput prim. Merisande Časar Rovazdi, položio specijalistički ispit iz neurologije 2003. godine, a od 2011. godine radi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik/Toplicama Lipik, na poslovima specijaliste neurologa u  neurološkoj ambulanti, EMNG kabinetu i konzilijarnim pregledima hospitaliziranih bolesnika.

Kristina Dumančić, spec. fiz. med. i reh. – reumatolog, već desetak godina radi u lipičkoj bolnici kao specijalist fizijatar, a s obzirom na to da je postojala potreba za reumatologom, odlučila se prijaviti za tu subspecijalizaciju pod kojom se podrazumijeva dvogodišnji staž u zagrebačkim klinikama, a zatim polaganje zahtjevnog subspecijalističkog ispita.

Subspecijalist se može postati na dva načina. Dakle, onaj tko ima više od deset godina radnog iskustva u određenoj subspecijalizaciji pod određenim uvjetima, kao što su objavljeni radovi i završene dodatne edukacije, taj mu se status može priznati (prim. Časar Rovazdi i prim. Vidović), dok drugi način predviđa određene godine stažiranja i polaganje ispita iz uže specijalizacije (dr. Dumančić).

Neuromuskularne bolesti obuhvaćaju veliku skupinu stečenih i nasljednih bolesti koji zahvaćaju živce i mišiće pa vrlo često uzrokuju jake bolove te ograničavaju pokretljivost i profesionalnu onesposobljenost (polineuropatije, radikulopatije – npr. išijas). Pravodobno otkrivanje i liječenje takvih bolesti može u nekim slučajevima potpuno riješiti problem, a ponekad ublažiti simptome i usporiti napredovanje bolesti.

U Toplicama Lipik u okviru opće neurološke ambulante godinama se obrađuju i liječe oboljeli od neuromuskularnih bolesti, a neurolozi kontinuirano pohađaju dodatne edukacije iz tog područja. Kako je prim. Vidović naglasio, stjecanjem statusa užeg specijaliste, sada im je u planu da i formalno uspostave rad Ambulante za neuromuskularne bolesti, gdje bi se nekoliko dana u tjednu obrađivali i liječili isključivo pacijenti s navedenom problematikom, uz proširenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka. S obzirom na to da su bolovi jedan od vodećih simptoma neuromuskularnih bolesti, tijekom sljedeće godine planiraju uvesti i akupunkturu kao dopunski terapijski postupak u liječenju bolova, a tretmani bi bili omogućeni preko uputnice HZZO-a. Rečeno je i to da bi bilo dobro nabaviti uređaj za tzv. kvantitativno senzorno testiranje pomoću kojeg je moguća objektivizacija praga osjeta boli, temperature i vibracije, čime bi se unaprijedila dijagnostika kod oštećenja tankih živčanih vlakana te individualiziralo liječenje i optimiziralo medikamentoznu terapiju kod bolnih stanja uslijed navedenih oštećenja.

Sve troje novih subspecijalista Toplica Lipik uputilo je zahvale ravnatelju Darku Kelemenu zbog podrške i spremnosti za financijska ulaganja u procese edukacija zdravstvenih djelatnika, kao i nabave potrebne medicinske opreme.