LIPIK test
LIPIK test
Medianno
Razvoj Digitalnog društva

Gradu Lipiku odobren WiFi4EU vaučer

30.10.2019. 17:27 | 951 pregleda | Vijesti

Nakon procjene prijava, Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), zadužena pri Europskoj komisiji za provedbu programa WiFi4EU, objavila je popis 1.780 općina i gradova iz cijele EU koji su osvojili vaučere. Među njima se nalazi i Grad Lipik, čija je prijava za navedeni program prihvaćena te sad slijedi potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 15.000 EUR-a.

Piše:
Matija Kulhavi

Naime, cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijeloj EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodijelit će se kao potpora jedinicama lokalne uprave za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta.

USPOSTAVA PRISTUPNE TOČKE U ROKU OD 18 MJESECI

Nakon što Grad dobije vaučer, u roku od 18 mjeseci mora osigurati uspostavu pristupne točke za WiFi4EU. Europska komisija želi osigurati besplatan pristup bežičnom internetu za sve građane EU u javnim prostorima