LIPIK test
Delfin
Radio Daruvar 2

Obilazak zaraslih zemljišta na području Lipika kojima slijedi čišćenje

28.01.2020. 13:33 | 1669 pregleda | Vijesti

Piše:
Matija Kulhavi

Na inicijativu Mjesnog odbora komunalni redar Grada Lipika Ivan Doležal u društvu predsjednika MO Lipik Bore Tutića danas je obišao zarasla zemljišta koje se nalaze na području Lipika, a koje je potrebno ukloniti, odnosno očistiti. Radi se o privatnom zemljištu koje se nalazi u neposrednoj blizini garaža u Vukovarskoj aveniji te nekoliko površina koje se nalaze u vlasništvu Republike Hrvatske, a smještene su u Ulici Ivana Mažuranića. Za neke od tih površina već postoji suglasnost čišćenja, dok će vlasnici onih parcela za koje još ta suglasnost ne postoji ubrzo biti kontaktirani.

Vlasnicima privatnih površina prvo će biti poslano očitovanje o zaraslim zemljištima, a zatim rješenje o njihovom čišćenju i rok do kojeg se ista treba  očistiti. U slučaju da vlasnik to ne učini, tad će to učiniti treća osoba, odnosno gradsko komunalno poduzeće Lipkom.”, naglasio je Ivan Doležal.