PUKE banner
LIPIK test
Vera Pečanić
DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK

Započinju upisi djece u vrtić i jaslice

20.05.2020. 10:01 | 718 pregleda | Vijesti

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kockica“ Lipik objavilo je da počinju zaprimati zahtjeve za upis djece u vrtić i jaslice za 2020./2021. pedagošku godinu.

Piše:
Matija Kulhavi

Zahtjevi za upis primat će se od 25. svibnja 2020. do zaključno 5. lipnja 2020. godine. Obrazac zahtjeva za upis može se preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića i na njemu je navedena sva potrebna dokumentacija koju uz njega treba priložiti, a roditelji koji nisu u mogućnosti preuzeti prijavu elektroničkim putem potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti kod dežurne odgojiteljice na ulaznim vratima ustanove.

Prijave s dokumentacijom za upis zaprimat će se elektroničkim putem (na e-mail adresu: kockica.djecji.vrtic.lipik@po.t-com.hr; djecji.vrtic.kockica.lipik@po.ht.hr) ili putem pošte za roditelje koji nisu u mogućnosti poslati prijavu elektroničkim putem.

Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnim pločama vrtića u Lipiku i Poljani i na web stranici najkasnije do 6. srpnja 2020. godine. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Sve obavijesti vezane za upis mogu se dobiti na telefon 034/421-352 ili 034/314-371 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.

Više na LINKU.