Delfin
LIPIK test
Radio Daruvar 2

Održana prva redovna godišnja skupština Radio kluba „POLJANA“

23.09.2020. 08:30 | 526 pregleda | Vijesti

Prva redovna godišnja skupština Radio kluba „POLJANA“, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, održana je u subotu, 19. rujna u Poljani.  Skupštini je prisustvovalo 12 od ukupno 16 članova kluba, a netom prije je prethodila radna akcija članova na uređenju prostorija.

Piše:
Compas

Skupštinu je otvorio predsjednik Radio kluba Dragutin Kralj (9A4DK ) te u svom izvješću o radu Radio kluba „POLJANA“ rekao sljedeće – „Budući da smo novoosnovana udruga radilo se na registraciji udruge, pribavljanja potrebne dokumentacije i izradi žiga. Grad Lipik je osigurao potrebna sredstva za potrebe ishođenja neophodne dokumentacije.  Poslan je zahtjev za učlanjenje u HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ i zahtjev za dodjelu pozivne oznake Radio kluba „POLJANA“. Isto tako je podnesen zahtjev prema Gradu Lipiku za dodjelu prostora neophodnog za normalno djelovanje te  je Grad dao na korištenje 50 m2 , 4  prostorije u zgradi Društvenog doma u Poljani. Uglavnom se djelatnost Radio kluba svodila na planiranje aktivnosti nakon energetske obnove Društvenog doma.“

Budući da Hrvatska ulazi u novo razdoblje financiranja iz EU i da slijede različiti natječaji za nepovratna sredstva iz fondova EU razgovaralo se o mogućnostima gdje se Radio klub u tome može naći. Valja napomenuti da je u klub pristupilo ukupno 16 članova te da je dogovorena suradnja sa susjednim radio klubovima kao i suradnja s lokalnom zajednicom.

Ovom se prigodom osvrnulo i na aktivnosti u proteklom periodu ove godine.

 1. Napisana su 2 projekta za natječaj financiranja udruga iz sredstava Grada Lipika. Zbog ograničenih sredstava u novonastaloj situaciji vezanoj za COVID-19 predan je samo jedan projekt koji se odnosi na financiranje redovne aktivnosti Radio kluba. Drugi projekt pod nazivom „I MI TO MOŽEMO“ odnosi se na projekte koji se financiraju iz Socijalnog fonda EU, i čeka objavljivanje natječaja. Osnovni cilj projekta je: Osobe treće životne dobi, starije osobe s invaliditetom osposobiti za rad na računalu te im time omogućiti normalan pristup novim informatičkim trendovima, te time smanjiti osjećaj isključenosti i zaboravljenosti, omogućiti bolju informiranost i povezanost sa širom društvenom zajednicom, povećati spoznaju o mogućnostima komuniciranja, informiranja, povezivanja i umrežavanja koristeći nove digitalne tehnologije kroz korištenje informatičkih resursa a time potaknuti jedinice lokalne samouprave na ulaganje u informatičku infrastrukturu, omogućavanje stjecanje novih znanja i vještina kroz permanentnu edukaciju na svim nivoima.  Na nivou lokalne zajednice provesti određenu digitalnu transformaciju.
 2. Dogovorena je i ostvarena suradnja s Radio klubom iz Pakraca na uređenju natjecateljske lokacije kod planinarskog doma Omanovac. Radio klub „POLJANA“ sudjeluje s nabavkom kablova i opreme za antene te vrši sva tehnička podešavanja i instaliranja.
 3. Za potrebe digitalnih komunikacija i provođenje digitalne transformacije lokalne zajednice Grad Lipik osigurava stalnu internetsku vezu putem HOME BOXA A1 operatera, čime je omogućeno korištenje terminal servera (TSplus), softwarea koji podržava korištenje nekoliko različitih platformi komunikacija, a neophodan je za potrebe umrežavanja jedinica lokalne samouprave te računala koja su neophodna za normalno funkcioniranje terminal servera.
 4. Na telefonskoj sjednici Izvršnog odbora HRS-a odlučeno je da se da suglasnost za pozivnu oznaku Radio klubu „POLJANA“ prije primanja u članstvo, 9A1CCS. Na osnovu toga od HAKOM-a je dobivena dozvola za rad.
 5. Zbog izvanrednih situacija, COVID-19 i potresa u Zagrebu u suradnji sa Stožerom civilne zaštite RH aktiviran JE SUSTAV VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA HRS-a gdje Radio klub „POLJANA“ aktivno sudjeluje. Predsjednik Radio kluba „POLJANA“ radi na osmišljavanju i izradi kompjutorskog programa kojim se evidentiraju održavane veze, ažuriraju, obrađuju i distribuiraju nadležnim institucijama, vodi redovna javljanja po ranije definiranom rasporedu. Detalji programskog rješenja objavljeni u časopisu Hrvatskog radioamaterskog saveza „Radio HRS“ broj 160 (1/2020).
 6. Članovi kluba 9A2AJ, 9A7W i 9A4DK već su tradicionalno sudjelovali u KV natjecanju „HQ“ na 160 m opsegu gdje postižu zapažene rezultate.
 7. Sudjeluje na manifestaciji „ZAGREB RADIO FEST“, susretu radioamatera iz cijele RH pod pokroviteljstvom ZTK Grada ZAGREBA.
 8. Nakon dobivanja dozvole za rad ostvareno je nekoliko tisuća radio veza na različitim opsezima sa radioamaterima iz cijelog svijeta koristeći različite vrste načina komuniciranja (CW, SSB, digitalno) što su odradili 9A2AJ i 9A7W.
 9. Izrađeno 10000 QSL karata koje služe za potvrdu o održanoj vezi.
 10. Grad Lipik financijski i materijalno pomaže na uređivanju i opremanju  prostorija Radio kluba.
 11. Prilikom svih ovih aktivnosti članovi Radio kluba pridržavali su se svih propisanih epidemioloških mjera.

Plan i program rada za naredno razdoblje ovisi o daljnjem razvoju situacije oko COVID-19. Nastavlja se sa uređenjem i opremanjem prostora. Postavlja se i instalira oprema za informatičku učionicu. Planira se nabava radioamaterske opreme i izrada antena što ovisi o raspoloživim novčanim sredstvima.

Na skupštini je bio nazočan i lipički gradonačelnik, gospodin Vinko Kasana koji je u kratkom obraćanju nazočnima potvrdio važnost postojanja ove udruge, zaželio ostvarenje svih ciljeva i potvrdio svekoliku suradnju na relaciji Grad Lipik – Radio klub „POLJANA“.

Skupština je završila zajedničkim ručkom uz kotlić ribljeg paprikaša.