LIPIK test
LIPIK test
Medianno
21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LIPIKA

Usvojen rebalans, prihvaćeni prijedlozi odluke o dodjeli godišnje nagrade

24.09.2020. 19:31 | 992 pregleda | Vijesti

Piše:
Matija Kulhavi

Nakon aktualnog sata, cijenjeni vijećnici lipičkog Gradskog vijeća prešli su na Dnevni red sjednice.

Prve točke odnosile su se na izvješća o radu za 2019. godinu tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac i Vode Lipik d.o.o, kao i Javne vatrogasne postrojbe. Sve tri točke vijećnici su usvojili, a vijećnik Vinko Strganac (HSS) je pri tome upitao direktore ovih komunalnih tvrtki – Josipa Bišćanina i Marijana Pierobona o tome hoće li komunalne usluge građanima, koje tvrtke kojima se nalaze na čelu pružaju, poskupjeti, na što je dobio potvrdan odgovor, odnosno da je takva intencija.

Ubrzo nakon ove tri točke vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba. Naime, čestice navedene u ovoj Odluci položajno se nalaze između okućnica u ulici Hrvatske mladeži i sportskog centra. Dakle, radi se obuhvatu koji je za Grad Lipik bitan radi izgradnja objekata komunalne infrastrukture te drugih objekata čija izgradnja doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života na području Grada Lipika.

Usvojen je i Prijedlog Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lipika za prvo polugodište 2020. godine te Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2020. godinu.

Naime, kako je pojasnila gospođa Gordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2020. godinu, odnosno rebalansom je predloženo povećanje prihoda i istovremeno rashoda u ukupnom iznosu od 3.321.232,00 kuna tako da ukupni prihodi iznose  52.229.922,00 kuna, a rashodi 51.229.922,00 kuna pri čemu se planira pokriće manjka iz ranijih godina u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Najznačajnije promjene odnose se na nove projekte i to: projekt razvoja novih tehnologija, za izradu planske dokumentacije u iznosu od 344.000,00 kuna i poučne staze i šetnice za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 385.000,00 kuna za  koje je osigurano sufinanciranje sredstvima  iz drugih izvora. Za izgradnju sportskih terena u Lipiku planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna, za koje je dio sufinanciranja ugovoren sa Savezom sportskih udruga.

Ovim rebalansom usklađena su i potrebna sredstva za obnovu pet društvenih domova na kojima su radovi u cijelosti dovršeni (smanjenje za 502.330,00 kuna), a isto tako osiguravaju se sredstva za potrebne dodatne radove koji su morali biti izvedeni radi dovršetka energetske obnove (povećanje 409.600,00 kuna).

Nadalje, prema iskazu interesa za sredstvima potpore za poduzetništvo i obrtništvo, budući da je  ranije planirani fond sredstava  iskorišten s 10 % predlaže se smanjenje za iznos od 200.000,00 kuna. Za potrebe postupka javne  nabave i sastavljanje plana nabave potrebno je u pojedinim projektima (Terme Lipik i Zaželi) planirati sredstva sad za sve vrijeme provedbe projekta, iako će rashodi stvarno biti učinjeni kako je ugovoreno rokom provedbe pojedinog projekta dvije godine ili više.

Ovim rebalansom planiraju se i sredstva za izradu Strategije upravljanja imovinom Grada Lipika u iznosu od 35.000,00 kuna i za izmjene i dopune prostornog plana u iznosu od 70.000,00 kuna. Rashodi za održavanje poljskih putova usklađuju se sukladno naplaćenim sredstvima od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i povećavaju se za iznos od 285.000,00 kuna.

Usvojen je Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kockica Lipik pa je tako dosadašnjoj ravnateljici Tatjani Benković dodijeljen novi četverogodišnji mandat. Shodno tome, prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama usluga za korisnike u Dječjem vrtiću Kockica Lipik. U njoj, između ostalog stoji sljedeće – „…za vrijeme izvanrednih okolnosti (npr. epidemije, pandemije, poplave, potresa ...), troškovi se odbijaju od prvog dana ugroze, samo uz predočenje liječničke ispričnice ili nekog drugog dokaznog dokumenta o istoj, donesenog do 8. u mjesecu za prethodni mjesec.“

Uz prihvaćanje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Požeško - slavonske županije vijećnici su usvojili i prijedlog koji regulira uvjete i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Ovom prilikom je vijećnik Igor Papić (SDP) uputio apel građanima da prestanu trovati domaće životinje, odnosno kućne ljubimce kao što su psi i mačke jer kako je ustvrdio, takvih slučajeva nažalost u Lipiku ima.

S ciljem ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa prihvaćen je i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Njime se u potpunosti oslobađaju plaćanja komunalne naknade sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na koje se odnosi Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 19. ožujka 2020. kojom je naložena privremena obustava rada, kao i pravne i fizičke osobe koje su imale znatno smanjenje poduzetničke aktivnosti i koristile su mjere za očuvanje radnih mjesta. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade odnosi se na poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti za razdoblje u kojem je obveznicima obustavljen rad, odnosno za razdoblje u kojem su ostvarili pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta.

U daljnjem tijeku sjednice usvojen je Prijedlog odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 2, zatim Prijedlog statutarne Odluke o dopuni Statuta Grada Lipika te Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lipika.

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Lipika za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. godine vijećnici su prihvatili, kao što su prihvatili i Prijedlog odluke o dodjeli godišnje nagrade Grada Lipika za 2020. godinu. Tako su ovogodišnji laureati sljedeći: 

  1. Dubravka Kovačić za dugogodišnji predani rad u prosvjeti na odgoju i obrazovanju
  2. Tvrtka PE-ZE d.o.o. Lipik za dugogodišnji uspješan rad
  3. Josip Vrbica za doprinos u razvoju gospodarstva
  4. Sonja Tomašević za dugogodišnji predani rad u prosvjeti na odgoju i obrazovanju
  5. Tvrtka Trim projekt d.o.o. Lipik za dugogodišnji uspješan rad
  6. Marijan Gurdon za iznimna postignuća i doprinos u domeni športa i tjelesne kulture

Pri kraju sjednice pod točkom „Različito“ vijećnik Strganac je kazao kako je od pojedinih građana čuo da su djelatnici poduzeća Lipkom viđeni kako rade određene poslove te koriste radne strojeve u privatne svrhe za vrijeme radnog vremena. Isto tako, načuo je da su od strane zaposlenika tog istog poduzeća korišteni osobni podaci klijenata za neke nedozvoljene radnje. Ovu potonju tvrdnju kategorički su odbacili i gradonačelnik Kasana i direktor Strganac ustvrdivši kako nikakvo službeno priopćenje kojim bi se, primjerice tražila nekakva dokumentacija, nije pristiglo. Isto tako, gradonačelnik je zamolio vijećnika da ne funkcionira na način „rekla-kazala“, već da pruži točnu informaciju gdje su radnici gradskog komunalnog poduzeća radili u privatne svrhe jer ako je navedena tvrdnja istinita, tad će ti isti zaposlenici zasigurno biti sankcionirani. Naime, postoji mogućnost da su djelatnici Lipkoma radili neki unaprijed dogovoren posao jer moguće je, s obzirom na to da poduzeće posjeduje bager i valjak da se radilo o ugovorenom poslu.

Također, usmjereno je pitanje dogradonačelniku Slobodanu Katunaru, ujedno i načelniku Stožera civilne zaštite Grada Lipika o aktualnoj situaciji u Lipiku. Kako se moglo čuti na području Grada Lipika situacija je povoljna te nema nikakvih žarišta te su građani pozvani da se i dalje, kao i dosad nastave pridržavati epidemioloških mjera i preporuka.