delfin3
PUKE banner
Vera Pečanić
MJESNI ODBOR LIPIK

Mjesni odbor Lipik raspravljao o predstojećim aktivnostima

05.03.2021. 14:37 | 673 pregleda | Vijesti

U velikoj vijećnici zgrade lipičke Gradske uprave sinoć je održan sastanak Mjesnog odbora Lipik, a nazočni članovi odbora na čelu s predsjednikom Borom Tutićem te u prisustvu lipičkog gradonačelnika Vinka Kasane raspravljali su o planu rada za 2021. godinu, osvrnuvši se i na projekte koji su u planu u kasnijem razdoblju.

Piše:
Matija Kulhavi

Kako je na samom početku rečeno, u planu je izgradnja nogostupa u Frankopanskoj ulici, odnosno nastavak s desne strane prema groblju i parkiralištu nakon što se završe aglomeracijski radovi. Također, preko ŽUC-a će ići izrada nogostupa u Ulici Stjepana Radića u smjeru lipičkih vinograda, a napomenuto je kako su upisni putevi prema vinogradima očišćeni. Postoji i namjera proširenja Ulice Miroslava Krleže.

Članovi Mjesnog odbora su iskazali potrebu za dovođenjem električne struje i vodovodne infrastrukture do sjenica i igrališta na otvorenom prostoru uz jezero Raminac, kao i to da se ondje postavi kontejner za smeće. Gradonačelnik je kazao da su rasvjetna tijela naručena i to bi ubrzo trebalo biti riješeno, a u vezi vodovodne infrastrukture će se pobrinuti Grad. Isto tako, ondje će se postaviti i dva kemijska wc-a.

Planirana je i izgradnja dječjeg igrališta u Ulici Ivana Mažuranića gdje je ograda obojena, a igračke naručene.

Svi su se složili o potrebi postavljanja oglasnih ploča na nekoliko mjesta koje bi bile primjerene za turističko odredište kakvo Lipik i jest. S obzirom na to da je Lipik i grad vode, na sastanku su se složili i o ideji postavljana jedne česme s pitkom vodom na javnoj lokaciji koja još nije konkretno definirana. Po uzoru na druge turističke gradove, namjera je da se postavi i jedan gradski sat, najvjerojatnije na Trgu hrvatskih branitelja Lipika.

Za potrebe Vatrogasnog doma nabavit će se nove stolice te ugraditi nove klime.

Istaknuta je i potreba za postavljanjem video nadzora Trga hrvatskih branitelja i južnog ulaza u grad kod fontane staklenog konja, koja će biti popravljena. Tako je rečeno da postoji i potreba video nadzora kod gradskog groblja gdje dolazi do krađe cvijeća i svijeća s grobova.

U Vukovarskoj aveniji je obnovljeno dječje igralište, a kompletno će se urediti i staze te prateći objekti, poput sprava za vježbanje, sjenica/nadstrešnica, nove rasvjete i ostalog, čak će biti i ljetno kino na zidu kod stare pošte.

Postoji i potreba za ocrtavanjem pješačkog prijelaza kod pruge u Jadranskoj ulici, odnosno kod spoja s Ulicom Stjepana Radića. S obzirom na to da se radi o državnoj cesti, potrebna je suglasnost nadležnih. U Jadranskoj treba postaviti i rasvjetna tijela na mostu pa je bilo riječi i o tome.

Pri kraju sastanka je rečeno i to da će se urediti parkiralište ispred „Zelendvora“.

U tijeku je izgradnja Spomen parka Domovinskog rata, a krenut će i projekt izgradnje nove ergele. Postojeća zgrada ergele je u lošem stanju od posljedica potresa. Postojala je čak i varijanta da se konji presele iz Lipika, ali gradonačelnik je istaknuo kako se tome kategorički usprotivio. Međutim, slušajući savjete statičara, Poljoprivreda Lipik je napravila sanaciju i sad je Ergela i otvorena za posjetitelje.