LIPIK test
Stoka
Radio Daruvar 2
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Javni poziv - programi potpore poduzetništvu, poljoprivredi i turizmu

03.03.2021. 13:13 | 764 pregleda | Gospodarstvo

U ponedjeljak, 1. ožujka na službenim stranicama Požeško-slavonske županije objavljeni su javni pozivi temeljem programa potpore poljoprivredi, turizmu i poduzetništvu.

Piše:
Compas

 

 

 

PROGRAM POTPORE PODUZETNIŠTVU

Predmet Javnog poziva za provedbu mjera ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini je dodjela potpora poduzetnicima s područja Požeško-slavonske županije iz Proračuna Požeško-slavonske županije za 2021 . godinu radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed epidemije COVID-l9 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini.

Prihvatljivi prijavitelji mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, a koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti (d.o.o., j.d.o.o., obrti) u 100% privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište/prebivalište na području Požeško-slavonske županije.

Prijave se zaprimaju u vremenu od 1. do 31. ožujka 2021. godine. Pristigle prijave će razmatrati Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-I9 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini.

Obrasce za prijavu i natječajnu dokumentaciju možete pogledati OVDJE.

Više o samom Javnom pozivu možete pročitati OVDJE.

 

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI

Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području županije, župan Alojz Tomašević raspisao je Javne pozive za dodjelu bespovratne potpore za izvršena ulaganja na poljoprivrednim gospodarstvima. Program potpora ide u dva pravca; potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju  i potpore za ruralni razvoj, a sukladno Uredbama EU.

Javni poziv za primarnu poljoprivrednu proizvodnju obuhvaća pet mjera:1. Kupovina mehanizacije, strojeva i opreme, 2. Biljna proizvodnja, 3. Stočarska proizvodnja, 4. Pčelarstvo prihrana pčelinjih zajednica, 5. Analize tla, poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane i predviđeno je ukupno 1.350.000,00 kuna za ovu godinu. Link: na javni poziv i obrazac

te Mjeru 6. namijenjenu za samozapošljavanje mladih poljoprivrednika na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu.

Link: na javni poziv i obrazac

Raspisan je i Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti namijenjen za  sudjelovanje na domaćim sajmovima i manifestacijama, odnosno za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda te za adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu.

Link: na javni poziv i obrazac

 

PROGRAM POTPORE TURIZMU

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, Program Turizam, Aktivnost Poticanje razvoja turizma pozicija, 107 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Maksimalan iznos potpore po korisniku za svaki novoregistrirani turistički ležaj je do 5.000,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 1.000,00 do 2.000,00 kuna po turističkom ležaju.

Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta podnosi se na slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te ih možete preuzeti OVDJE.

Više o ovom javnom pozivu možete pročitati OVDJE.