LIPIK test
Delfin 2022
Radio Daruvar 2
LIRA D.O.O.

Poziv na informativnu radionicu ,,Žene poduzetnice - mogućnosti i prilike

11.09.2020. 10:26 | 1312 pregleda | Vijesti

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. poziva poduzetnice na informativnu radionicu ,,Žene poduzetnice - mogućnosti i prilike". Na radionici će se dati naglasak na prepoznavanju trenutnih tržišnih trendova kao mogućnosti i prilike osobnog i profesionalnog razvoja, stvaranja nove vrijednosti i unaprjeđenja poslovanja.

Piše:
Compas

 

Informativna radionica ,,Žene poduzetnice - mogućnosti i prilike" održat će se u srijedu, 16. rujna 2020. godine u Lipiku, u prostorijama LIRA-e d.o.o., Staklanska 2a, s početkom u 13:00 sati.

Molimo da nam prema mogućnostima potvrdite sudjelovanje do 14. rujna 2020. godine na e-mail adresu: zeljka.sugic@gmail.com ili nazovite na broj telefona +385 34 422 380.

Voditelji radionice:

- dr.sc. Katarina Štavlić, prof.v.s. radi kao profesorica na Veleučilištu u Požegi. Doktorirala je na Međunarodnom međusveucilisnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Poduzetništvo i inovativnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Nositeljica je kolegija Poduzetništvo i inovacijski projekti, Poduzetništvo u trgovini, Obiteljsko poduzetništvo i dr. Nositeljica je i vlasnica OPG-a Štavlić Katarina, te je autorica vise od 20-ak znanstvenih i stručnih radova iz područja poduzetništva.

- mr.sc. Igor Štavlić, prof. radi 25 godina u privatnom sektoru. Magistrirao je na Ekonomskom fakultet u Zagrebu 2012. godine na poslijediplomskom studiju Financije poduzeća. Uspješno je završio stručno usavršavanje Curriculum globALE u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zagrebu te stekao certifikat Trener u obrazovanju odraslih u sklopu programa Curriculum globALE. 2019. godine pokrenuo je vlastiti posao kroz obrt za cjeloživotno učenje. Do sada je objavio sedam znanstvenih i stručnih radova.

 

Informativna radionica namijenjena je ženama poduzetnicama s područja Grada Lipika, Pozersko-slavonske županije i županija u okruženju i održava se u sklopu projekta ,,Pružanje postojećih i razvoj novih usluga LIRA d.o.o. za poduzetnike".

Ukupna vrijednost projekta je 593.928,38 kuna (sufinanciranje Europske Unije iznosi 445.928,38 kuna). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Razdoblje trajanja projekta 18 mjeseci (1.4.2020. - 31.10.2020.).


LIRA ispod članka