Delfin
LIPIK test
Medianno
U potrazi za izvorom

Rijeka Pakra

08.11.2017. 11:16 | 6084 pregleda | Lifestyle

Piše:
Matija Kulhavi

Kako nas je izvijestio Borislav Černi, član PD „Psunj“, već duže vrijeme među planinarima vodi se rasprava gdje je točno izvor rijeke Pakre. Svi znamo da nastaje od par izvorišnih krakova i da izviru ispod Metle (775m) na Ravnoj gori na Papuku iznad Budića kod Bučja. Prije par dana planinari su odlučili tu nedoumicu riješiti i označiti izvor.

U potrazi za izvorom

Opremljeni kartama i GPS uređajima, ali najviše poznavanjem terena planinari su krenuli u istraživanje i pronalazak izvora koji je na najvišoj nadmorskoj visini. Naravno, o svemu su obavijestili Hrvatske vode VGI „Ilova – Pakra“ Daruvar. Izvor su locirali na nadmorskoj visini od 730 m ispod same Metle. Sam izvor nije bogat vodom, što su i očekivali jer Pakra kakva protječe kroz Pakrac, Lipik i dalje ima i pritoke. Prvi veći pritok Pakre je Braneška rijeka, a još veći pritok je potok Kopanjica koja utječe u Pakru u Branešcima kod OPG-a Dabar. Do Pakraca u Pakru se još ulijevaju potoci Sivornica (ne Šumetlica kako mnogi brkaju taj potok) koja utječe kod Španovice, dalje slijede pritoci Rakovac kod Dragovića te Brusnica na početku Kusonja. Pakra dalje teče kroz Pakrac i Lipik i u livadama između Janja Lipe i Poljane prima prvi veći pritok rijeku Bijelu. Nastavlja dalje teći kroz Banovu Jarugu i selo Piljenicu. Od Piljenice nastavlja dalje sve do starog Trebeža u koji se ulijeva svega 5 km prije ušća u Savu kod Pakračkog boka.


Jeste li znali da postoje dvije Pakre?

Naša Pakra (koja teče kroz Pakrac i Lipik) izvire iznad Budića ispod Metle na 730 m i dugačka je 72 km.
Druga Pakra izvire kod Starog Zvečeva na oko 550 m i prolazi ispod Pakra manastira te se kod Sirača ulijeva u Bijelu, a dugačka je oko 23 km.