AS obrt
LOKALNI IZBORI 2017.

Goran Labus, kandidat za zamjenika gradonačelnika srpske nacionalne manjine

18.04.2017. 10:34 | 1854 pregleda | Vijesti

- Postignuti rezultati i nivo suradnje s lokalnom, regionalnom politikom, gradskim i državnim službama i ostalim institucijama u protekle četiri godine otvaraju nužnu potrebu da se proklamirana politika predstavljanja srpske zajednice u predstavničkom tijelu nastavi u kontinuitetu, izjavio je medijima dogradonačelnik Goran Labus te najavio novu kandidaturu za zamjenika gradonačelnika srpske nacionalne manjine u Gradu Pakracu. 

Piše:
Marko Barčan

Kako je rekao, prije četiri godine kad je izabran na mjesto zamjenika gradonačelnika sa svojim suradnicima si je dao zadatak da poradi intenzivno na ozbiljnijem saniranju infrastrukture u selima istočnog dijela grada, da svojim djelovanjem smanji ili anulira međunacionalne tenzije i gradske službe učini dostupnijim pripadnicima srpske nacionale manjine te osigura što ravnopravniji položaj pripadnika srpske nacionalne manjine u pogledu zapošljavanja temeljem UZNM.

"Danas je stanje takvo da se na istočno područje ulaže između trećine i četvrtine gradskog budžeta namjenjenjenog za održavanje infrastrukture, vodovoda, električne energije. U 4 godine mog mandata iz gradskog proračuna na održavanje infrastrukture, vodovoda, električne energije, održavanje groblja i slično utrošeno je preko 500.000 kuna. Direktna ulaganja Hrvatskih voda su na sanaciji mostova i vodotokova u iznosu od 280.000 kuna, Hrvatskih šuma u iznosu od 96.000  kuna na sanciji mostova i nerazvrstanih puteva i Komunalnalca Pakraca oko 120.000 kuna na uređenje groblja Gavrinica, ne računajući redovno održavanje. Ovdje treba spomenuti ulaganje i opremanje društvenog doma u Kraguju koji je saniran uz donaciju Američke ambasade i Grada Pakraca pri čemu su ulaganja Grada Pakrca u iznosi oko 30.000 kuna. Na području Grada Pakraca sva naseljena mjesta imaju struju, sva naseljena mjesta osim jednog imaju javnu rasvjetu, dakle na sanaciji i revitalizaciji infrastrukture uloženo je u 4 godine preko milijun kuna", stoji u njegovoj izjavi. 

"Jedan od prvih dogovora s tadašnjim rukovodstvom Grada Pakraca, kada sam 2013. godine došao na ovu dužnost je bio da se pokušaju smiriti tenzije, ponajprije u sigurnosnom stanju. Danas odgovorno mogu reći da danas tih problema ne vidim, kao što ne vidim da netko, samo zato što je Srbin ima problema u komunikaciji s gradskom ili državnom upravom, policijom, u bolnici, lokalima.  Mislim da samo napravili puno i da je Pakrac miran grad bez nekih većih međunacionalnih incidenata." rekao je Labus te kako problem zapošljavanja i dalje ostaje problem, ali treba naglasiti da se na poslovima koje ugovara Grad Pakrac poštuje nacionalna kvota. "Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina teoretski daje vrlo velika prava nacionalnim manjima", govori, no kako praksa njegovog provođenja često nije adekvatna i za to ne možemo reći da smo zadovoljni stanjem. 

"U narednom periodu, o čemu će građani biti detaljno upoznati u kampanji, nastavit će se nivo revitalizacije infrastrukture, inzistirati gdje je to moguće na zapošljavanju pripadnika manjina, u većoj mjeri koristiti gradske službe i ustanove u vlasništvu grada prilikom apliciranja za europske fondove, nastaviti suradnju s pravoslavnom crkvom te raditi na daljnjem održanju nastave na manjinskom jeziku. Na kulturnom planu osigurat će se veća vidljivost i prisutnost srpske zajednice na gradskim i ostalim kulturnim manifestacijama.", najavio je neke od planova Goran Labus, rođeni Pakračanin koji je radio u SDF-u do 2013. godine te je član političke stranke Demokratski savez Srba i dodaje kako smatra da može osjetiti i probleme grada, van manjiskih, te dodatno pridonijeti njegovom boljitku.