Impressum

10.10.2014. 18:02 | 8419 pregleda | Ostale stranice

Izdavač: 

Lipička razvojna agencija LIRA d.o.o., Marije Terezije 27, 34551 Lipik
ISSN:1849-2444
OIB: 54639446953
IBAN: HR64 2340009 11106 11732
Direktor: Dejan Iličić

Glavni urednik: Marko Barčan (098/ 92 92 174)
Urednički kolegij: Matija Kulhavi (099 7440 249) i Marko Barčan
tel: 034/ 422 380
email: kontakt@compas.com.hr