LIPIK test
Delfin
Radio Daruvar 2

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu

16.08.2019. 13:15 | 673 pregleda | Vijesti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu.

Piše:
Compas

Svrha navedenog poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Odnosno, ciljevi su:

  • poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanje pojedinih društvenih problema;
  • podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici;
  • poticanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 8.200.000,00 HRK

Ovisno o prioritetnom području:

  • minimalan iznos bespovratnih sredstava: 30.000,00 HRK
  • maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK

Poziv je otvoren do 30.08.2019. godine.

Natječajna dokumentacija se nalazi na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/11087

Pozivaju se zainteresirane udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se jave djelatnicima Lipičke razvoje i turističke agencije – LIRA d.o.o.