LIPIK test
delfin3
Medianno
LAG „Zeleni trokut“

Nove bespovratne potpore za naše poljoprivrednike

19.01.2021. 11:31 | 683 pregleda | Vijesti

Piše:
Compas

LAG „Zeleni trokut“ na svojim je web stranicama objavio natječaj za mjeru 6.3.1., a prezentacija istoga održana je online 18. siječnja putem Zoom aplikacije, izvijestio nas je Igor Matek, upravitelj našeg LAG-a koji obuhvaća jedinice lokalne samouprave Lipik, Pakrac, Novsku i Jasenovac  te naselje Janja Lipa.

Upravo je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na navedenom prostoru jedan od ciljeva ovog natječaja.

Kroz njega, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-i), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva i zadruge na temelju kandidiranog projekta mogu ostvariti nepovratnu novčanu potporu u visini do 113.278,50 kuna, koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

S obzirom na to da LAG „Zeleni trokut“ za ovu svrhu ima na raspolaganju ukupno  1.7 milijuna kuna, natječaj omogućuje sufinanciranje minimalno petnaest projekata u maksimalnom iznosu.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava prihvatljive aktivnosti poput kupnje domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim kupnje, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu. Također, prihvatljiva je i kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući, kao i troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda te troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluga stručnjaka (konzultanta) vezanih uz izradu poslovnog plana i podnošenje prijave projekta.

 

Prijave projekta se podnose od 1. veljače do  3. ožujka, isključivo poštom na adresu LAG „Zeleni trokut“, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

 

Sredstva dobivena na ovom natječaju isplaćivat će se u dvije jednake rata - prva po potpisivanju ugovora, a druga po završetku projekta. Sredstva se moraju iskoristiti najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. Projekti se boduju i odobravaju najprije na razini LAG-a, a konačni sud daje Agencija za plaćanje u poljoprivredi.

Upiti u vezi natječaja mogu se slati LAG-u putem e-maila: lag.zeleni.trokut@gmail.com ili postaviti na mrežnoj stranici: www.lag-zelenitrokut.com u rubrici "Pitanja i odgovori". LAG će na istoj objaviti sve odgovore.

LAG-u je zabranjeno savjetovati korisnike te davati mišljenja o prihvatljivosti.